Kort #58817

 Teologi
Praktisk teol.
Diakoni,Förs.verks•
Religiösa fören.
Agardh, C[arl] A[dolph]

Om bildningens förhållande till Christendomen.
Tal hållet vid Carlstads Bibel-Sällskaps allmän-
na sammankomst i Carlstads Domkyrka den 17 juli
1836.
Stockholm 1837
8.

Information

Kortnr:
58817
Låda:
123 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI DIAKONI-FÖRS.VERKS-RELIGIÖSA.FÖREN-A-M
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Diakoni,Förs.verks•
Religiösa fören.
Agardh, C[arl] A[dolph]

Om bildningens förhållande till Christendomen.
Tal hållet vid Carlstads Bibel-Sällskaps allmän-
na sammankomst i Carlstads Domkyrka den 17 juli
1836.
Stockholm 1837
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB