Kort #59938

 Teologi
Praktisk teol
Homiletik
Ahnfelt, Paul Gabriel
Biskopsvalet i Lilla Salamanca den 24 november
gamla st. år 1754» Biographiska skisser efter
spanskt original bearbetade af Ett upplöst Prest-
sällskap.
Helsingborg 1855.[Anon.]	8.
Samb. med: Ahnfelt, 0. N. Th., Cultuspredikans
begrepp. 1885.
P. G. Ahnfelts bok anspelar på biskopsvalet i
Lund och de där agerande och aktuella perso-
nerna år 1854.

Information

Kortnr:
59938
Låda:
125 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI HOMILETIK
Text:

Teologi
Praktisk teol
Homiletik
Ahnfelt, Paul Gabriel
Biskopsvalet i Lilla Salamanca den 24 november
gamla st. år 1754» Biographiska skisser efter
spanskt original bearbetade af Ett upplöst Prest-
sällskap.
Helsingborg 1855.[Anon.] 8.
Samb. med: Ahnfelt, 0. N. Th., Cultuspredikans
begrepp. 1885.
P. G. Ahnfelts bok anspelar på biskopsvalet i
Lund och de där agerande och aktuella perso-
nerna år 1854.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB