Kort #60081

 Teologi
Praktisk teol.
Kateketik Kaps. 1.
Agardh,[Carl Adolph]
Biskop Agardhs underdåniga utlåtande angående
Förslag till ny katekes.
Carlstad 1857*	8.
= Carlstads Stifts-Tidningar 5 januari 185?.
r\i 3. 6>'iV\öa^.. Tsv\uq<-1

Information

Kortnr:
60081
Låda:
126 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI KATEKETIK
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kateketik Kaps. 1.
Agardh,[Carl Adolph]
Biskop Agardhs underdåniga utlåtande angående
Förslag till ny katekes.
Carlstad 1857* 8.
= Carlstads Stifts-Tidningar 5 januari 185?.
r\i 3. 6>'iV\öa^.. Tsv\uq<-1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB