Kort #61780

 Gadd, Johan N[iclas]
Teologi
Praktisk teol.'
Predikningar 0.
Betraktelser
Skriftemåls-Tal hållet i Fjelkinge kyrka den 28 ok
tober 1830, då drängame Lars Jonsson och Pehr
Carlsson undergingo sitt för begånget dråp ådömda
dödsstraff.
Christianstad 1831.	8.

Information

Kortnr:
61780
Låda:
129 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI PREDIKNINGAR.O.BETRAKTELSER-G-J
Text:

Gadd, Johan N[iclas]
Teologi
Praktisk teol.'
Predikningar 0.
Betraktelser
Skriftemåls-Tal hållet i Fjelkinge kyrka den 28 ok
tober 1830, då drängame Lars Jonsson och Pehr
Carlsson undergingo sitt för begånget dråp ådömda
dödsstraff.
Christianstad 1831. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB