Kort #63858

 Tal
Tal hållet i Slottskapellet Högtidsdagen den 28
april 1825 och den 19 juni 1826 af Ordensbisko-
pen. 1826.
Se: Vallin, Johan Olof

Information

Kortnr:
63858
Låda:
133 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI PREDIKNINGAR.O.BETRAKTELSER-T-Ö
Text:

Tal
Tal hållet i Slottskapellet Högtidsdagen den 28
april 1825 och den 19 juni 1826 af Ordensbisko-
pen. 1826.
Se: Vallin, Johan Olof

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort