Kort #64551

 Teologi
Praktisk teol.
Asketik
Kops.
Achrenius, Anders
Wälment och enfaldigt råd til den förfallna Chris
tendomens uphjelpande och det allmänna bästas be-
fordrande, I anledning af Inrikes Tidningen N:o
69 år 1792 och N:o 15 1793.
Fa,hlun 1794.	8,
Ang, A, Achrenius se vidare C, H, Strandberg,
Åbo stifts herdaminne 1 s, 152,
Samb, med: Predikan, Christelig och enfaldig
predikan öfwer det Sjette Budet i
Guds Heliga Lag, 1794.

Information

Kortnr:
64551
Låda:
135 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI ASKETIK
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Asketik
Kops.
Achrenius, Anders
Wälment och enfaldigt råd til den förfallna Chris
tendomens uphjelpande och det allmänna bästas be-
fordrande, I anledning af Inrikes Tidningen N:o
69 år 1792 och N:o 15 1793.
Fa,hlun 1794. 8,
Ang, A, Achrenius se vidare C, H, Strandberg,
Åbo stifts herdaminne 1 s, 152,
Samb, med: Predikan, Christelig och enfaldig
predikan öfwer det Sjette Budet i
Guds Heliga Lag, 1794.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB