Kort #68789

 Vitterhet
Svensk
+ Skalde-försök
'
Samlade skalde-försök. 1800.
Se: Hummel, Arvid David

Information

Kortnr:
68789
Låda:
144 VITTERHET SVENSK T-Ö
Text:

Vitterhet
Svensk
+ Skalde-försök
'
Samlade skalde-försök. 1800.
Se: Hummel, Arvid David

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB