Kort #69163

 +-Accorder
Accorder från hemmet. 1849-
Se: Höijer, Johan Leonard
t

Information

Kortnr:
69163
Låda:
145 VITTERHET SVENSK-STRÖSKR. A-KRI
Text:

+-Accorder
Accorder från hemmet. 1849-
Se: Höijer, Johan Leonard
t

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB