Kort #69720

 Vitterhet
Svensk
Ströskrifter
Kapsel
Krook, Herman Salomon
Fosterländska minnen, tillegnade Sverges skarp-
skyttar af H.K.
Stockholm 1865. [Sign.]
8

Information

Kortnr:
69720
Låda:
146 VITTERHET SVENSK-STRÖSKR. KRO-TE
Text:

Vitterhet
Svensk
Ströskrifter
Kapsel
Krook, Herman Salomon
Fosterländska minnen, tillegnade Sverges skarp-
skyttar af H.K.
Stockholm 1865. [Sign.]
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB