Kort #12630

 STOP

Första Versraden jämte
hänvisningar från förf.

Information

Kortnr:
12630
Låda:
14 Glä-Hun
Text:

STOP

Första Versraden jämte
hänvisningar från förf.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort