Kort #15250

 START

Första Versraden jämte
hänvisningar från förf.

m.m.

18. Krö-Mel

1

Information

Kortnr:
15250
Låda:
18 Krö-Mel
Text:

START

Första Versraden jämte
hänvisningar från förf.

m.m.

18. Krö-Mel

1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort