Kort #26679

 VisorFem utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:...[Bland Värends de sköna ...] Den and-
ra:*.. [Hvar och en har sina fröjder ...] Den
tredje:...[Yngling skall jag allt ...] Den fjer
de:...[En8am står jag upp ...] Den femte:,..
[Ostadig vän hvad var din ed väl till ...]

Sthlm 1875*	8.

8 s.	,

E 1875 u-*

____ Sundsvall 1875*

Information

Kortnr:
26679
Låda:
30 E 1864-E 1875
Text:

Visor

Fem utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:...[Bland Värends de sköna ...] Den and-
ra:*.. [Hvar och en har sina fröjder ...] Den
tredje:...[Yngling skall jag allt ...] Den fjer
de:...[En8am står jag upp ...] Den femte:,..
[Ostadig vän hvad var din ed väl till ...]

Sthlm 1875* 8.

8 s. ,

E 1875 u-*

____ Sundsvall 1875*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB