Kort #30277

 Sånger.

Trenne andeliga sånger, Den första: En herrdag
i högden är blefven besluten &c. Den andra: Min
Gud hur kan jag nogsamt prisa &c. Den tredje:
Var flitig kära själ i &c.

U.o.o.å. (2 olika tr.J

8 s.

____ Linköp. 1787* Götheb.l8l0; ib.1815.	8.

Zz 1787 1

Se även: Zz 1783 e

Information

Kortnr:
30277
Låda:
35 Zz-1755-Zz g
Text:

Sånger.

Trenne andeliga sånger, Den första: En herrdag
i högden är blefven besluten &c. Den andra: Min
Gud hur kan jag nogsamt prisa &c. Den tredje:
Var flitig kära själ i &c.

U.o.o.å. (2 olika tr.J

8 s.

____ Linköp. 1787* Götheb.l8l0; ib.1815. 8.

Zz 1787 1

Se även: Zz 1783 e

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort