Kort #6342

 8. Titelregister
Visor, Tvenne artiga-
Överläggning

START

Information

Kortnr:
6342
Låda:
8 Visor Tvenne artiga-Överläggning
Text:

8. Titelregister
Visor, Tvenne artiga-
Överläggning

START

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort