Kort #44938 Löfgren, Eric d. 1709 17/8

Löfgren, Eric d. 1709 17/8 Löfgren, Eric +1709 17/8.

Domprobst öfwer Götheborgz Swänska Försambling.

Begr. 1709 29/8. Fol.

Information

Kortnr:
44938
Låda:
22 LIUNGLÖF-LÖNNMARK
Text:

Löfgren, Eric +1709 17/8.

Domprobst öfwer Götheborgz Swänska Försambling.

Begr. 1709 29/8. Fol.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort