Kort #1116 Antiphonarium

Antiphonarium Antiphonarium
Hs från 1300-talet, ursprungl. tillhörande
Klarisserklostret i Köln, ink,. till Kungl.
bibliot. på den Boisseréeska auktionen i
Köln 1854.

A. 172

Information

Kortnr:
1116
Låda:
2 An-Az
Text:

Antiphonarium
Hs från 1300-talet, ursprungl. tillhörande
Klarisserklostret i Köln, ink,. till Kungl.
bibliot. på den Boisseréeska auktionen i
Köln 1854.

A. 172

Signum:
A 172
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB