Kort #1728 Avazu och Wallasis

Avazu och Wallasis Avazu och Wallasis 
(ordenssällskap
Dalin, Olof von (1708-1763)

Utdrag af protocollen som blifwit hålne i det Ridderliga förbundet Avazu och Wallasis

i: Vf 73

Information

Kortnr:
1728
Låda:
2 An-Az
Text:

Avazu och Wallasis
(ordenssällskap
Dalin, Olof von (1708-1763)

Utdrag af protocollen som blifwit hålne i det Ridderliga förbundet Avazu och Wallasis

i: Vf 73

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB