Kort #17186 Kiellman-Göranson, Axel Orion Immanuel (1851-1910)

Kiellman-Göranson, Axel Orion Immanuel (1851-1910) M 313

Kiellman-Göranson , Axel Orion
               Immanuel (1851-1910), komminister

Vanadis-expeditionen 1883-1885.
Anteckningar, manuskript och klipp

4 pf., 2 vol,

Information

Kortnr:
17186
Låda:
23 Karla-Kl
Text:

M 313

Kiellman-Göranson , Axel Orion
Immanuel (1851-1910), komminister

Vanadis-expeditionen 1883-1885.
Anteckningar, manuskript och klipp

4 pf., 2 vol,

Signum:
M 313
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB