Kort #16199 Justinianus

Justinianus B 682

Justinianus

Codex iuris. Liber I-IX. Saec. XIV. Stor folio.
Perg.

  Även: MfH 376 (neg.)
            377 (pos.)

Information

Kortnr:
16199
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

B 682

Justinianus

Codex iuris. Liber I-IX. Saec. XIV. Stor folio.
Perg.

Även: MfH 376 (neg.)
377 (pos.)

Signum:
B 682
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB