Kort #17797

 & u. ?
[xristina , drottning av Sverige]
Bibliotheca Christiana Catalogus. 1-2. Folio.

-  Aven: MfH 389 (neg.) [= U 202:1, s. 1-194 (fört.
över manuskript]

Information

Kortnr:
17797
Låda:
24 Kn-Kr
Text:

& u. ?
[xristina , drottning av Sverige]
Bibliotheca Christiana Catalogus. 1-2. Folio.

- Aven: MfH 389 (neg.) [= U 202:1, s. 1-194 (fört.
över manuskript]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB