Kort #27546

 Diss.
saml.
S 6 rman, Gabriel Smolandus
Ortu et progressu progymnasmatum. 1742.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27546
Låda:
28 Dissertationer Respondenter Uppsala V
Text:

Diss.
saml.
S 6 rman, Gabriel Smolandus
Ortu et progressu progymnasmatum. 1742.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort