Kort #27562

 ! Diss.
saml.
Tauvon, Olof Axel Ostro-Gothus
Om hemmans klyfning. 1827.
Praeses: Rabenius, Laur. Georg. Uppsala

Information

Kortnr:
27562
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

! Diss.
saml.
Tauvon, Olof Axel Ostro-Gothus
Om hemmans klyfning. 1827.
Praeses: Rabenius, Laur. Georg. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort