Kort #27552

 DiSSo
saml.
Sörstr 6 m, Nicolaus Laur. Dal.—Werm-
landus
* De laconismo Lipsiano. 1739.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27552
Låda:
28 Dissertationer Respondenter Uppsala V
Text:

DiSSo
saml.
Sörstr 6 m, Nicolaus Laur. Dal.—Werm-
landus
* De laconismo Lipsiano. 1739.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort