Kort #4927

 (' " "Sw.; "* ""*
* 15ch - 387?fo
_____'__ _

Information

Kortnr:
4927
Låda:
7 BERG-BERGM
Text:

(' " "Sw.; "* ""*
* 15ch - 387?fo
_____'__ _

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort