Kort #6013

 T '" "" *"äf—fï
l SKÄR"!—
B???” - be';
Jm-

Information

Kortnr:
6013
Låda:
8 BERGN-BEZ
Text:

T '" "" *"äf—fï
l SKÄR"!—
B???” - be';
Jm-

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort