Kort #6757

 . ]";" '" """ wW

( 351,63?!"
Bï-B'

  , å

'

Information

Kortnr:
6757
Låda:
9 BI-BJ
Text:

. ]";" '" """ wW

( 351,63?!"
Bï-B'

, å

'

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort