Kort #16856

 +Ablancourt, Nicolas Perrot d*
Se: Perrot d'Ablancourt, Nicolas

Information

Kortnr:
16856
Låda:
035 KLASS.FÖRF.GR.
Text:

+Ablancourt, Nicolas Perrot d*
Se: Perrot d'Ablancourt, Nicolas

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort