Kort #16776

 ^MSTSKIC
Lindfors, And[ers] Otto
Handbok i romerska antiqviteterna, utg. af ...
Med åtta kopparstick.
Lund 1814
8.

Information

Kortnr:
16776
Låda:
034 KLASS.FORNKUNSKAP
Text:

^MSTSKIC
Lindfors, And[ers] Otto
Handbok i romerska antiqviteterna, utg. af ...
Med åtta kopparstick.
Lund 1814
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB