Kort #19447

 Adlersparre, Georg Axel
Den skandinaviska ungdomens krigsbildning. Utdrag
ur föredrag af P.L. ["Petter Lappman"], [ill.]
+
1
Stockholm 1887 [Pseud.]	8.
1. A. "Om det s.k. kriget och den s.k. eviga
freden". B. "Läroverkens exercis-klasser
och värnpligten". 38 s.
De högre allmänna läroverkens exercis-afdel-
ningar. Profhäfte.

Information

Kortnr:
19447
Låda:
040 KRIGSVÄSEN
Text:

Adlersparre, Georg Axel
Den skandinaviska ungdomens krigsbildning. Utdrag
ur föredrag af P.L. ["Petter Lappman"], [ill.]
+
1
Stockholm 1887 [Pseud.] 8.
1. A. "Om det s.k. kriget och den s.k. eviga
freden". B. "Läroverkens exercis-klasser
och värnpligten". 38 s.
De högre allmänna läroverkens exercis-afdel-
ningar. Profhäfte.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB