Kort #19437

 Konst
u
Wrangel, E[wert] [Henrik Gabriel]
Bref från Miinchen.
lund 1898.
8.

Information

Kortnr:
19437
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
u
Wrangel, E[wert] [Henrik Gabriel]
Bref från Miinchen.
lund 1898.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB