Kort #34595

 S<X^I.	Q: 3$
Rabe, Oarl Arvid
Hemfärgaren. Handledning att efter nyaste meto-
der färga ylle, bomull och silke, om blekning
och tvättning samt färgämnenas bedömande. Till
svenska husmödrars tjenst utg. af ...
2. uppl.
Stockholm (tr. Carlshamn) 1877.	8.
= Allmännyttigt handbibliotek. Nr 38.
60, (4) s.

Information

Kortnr:
34595
Låda:
071 SAML.203 R-U
Text:

S<X^I. Q: 3$
Rabe, Oarl Arvid
Hemfärgaren. Handledning att efter nyaste meto-
der färga ylle, bomull och silke, om blekning
och tvättning samt färgämnenas bedömande. Till
svenska husmödrars tjenst utg. af ...
2. uppl.
Stockholm (tr. Carlshamn) 1877. 8.
= Allmännyttigt handbibliotek. Nr 38.
60, (4) s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB