Kort #35246

 
Utskänkningsbolag
TJtakänkningsiolag samt nykterism och fromleri :
foatbrödralag. Med djupaste aktning och vördnad
tillegnad Stockholms utskänkningsaktiebolag samt
hedr generalkonsuln och riddaren C.O. Berg, af
en anonym,
Stockholm 1880.	8.
12 s.
Kaps.: Anon. Nykterhetsskrifter

Information

Kortnr:
35246
Låda:
071 SAML.203 R-U
Text:


Utskänkningsbolag
TJtakänkningsiolag samt nykterism och fromleri :
foatbrödralag. Med djupaste aktning och vördnad
tillegnad Stockholms utskänkningsaktiebolag samt
hedr generalkonsuln och riddaren C.O. Berg, af
en anonym,
Stockholm 1880. 8.
12 s.
Kaps.: Anon. Nykterhetsskrifter

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort