Kort #53778

 Teologi
Praktisk teol
Kybemetik
Pahlcrantz, Chr[istian] E[ric]
Tal vid nya läroverkshusets i Westerås invigning
den 10 juni 1856.
Westerås 1856.	8.
Ingår i Västerås stifts prästmöteshandlingar
1856.

Information

Kortnr:
53778
Låda:
113 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK F-K
Text:

Teologi
Praktisk teol
Kybemetik
Pahlcrantz, Chr[istian] E[ric]
Tal vid nya läroverkshusets i Westerås invigning
den 10 juni 1856.
Westerås 1856. 8.
Ingår i Västerås stifts prästmöteshandlingar
1856.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB