Kort #54350

 [Langborg, Gustaf Edvard]
Minnesteckning över prosten G. E. Langborg
Se: Bäckgren, K,: De som slutat vandringen
1 l

Information

Kortnr:
54350
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Langborg, Gustaf Edvard]
Minnesteckning över prosten G. E. Langborg
Se: Bäckgren, K,: De som slutat vandringen
1 l

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB