Kort #23071

 27. Realkatalog
Före 1700;
A-E 1829

START

Information

Kortnr:
23071
Låda:
27 Före 1700
Text:

27. Realkatalog
Före 1700;
A-E 1829

START

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB