Kort #23234

 r

A

Information

Kortnr:
23234
Låda:
27 Före 1700
Text:

r

A

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort