Kort #5670 Visor

Visor Visor.
Trenne alldeles nya visor. Den första: En visa
vill jag sjunga om tal i Skriften finns ...
1835.

E 1835 s

Information

Kortnr:
5670
Låda:
7 Visor Tre mycket-Visor Tvenne andliga
Text:

Visor.
Trenne alldeles nya visor. Den första: En visa
vill jag sjunga om tal i Skriften finns ...
1835.

E 1835 s

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort