Kort #5831 Visor

Visor Visor.
Trenne mycket vackra visor, Den första: Den
vandrande ynglingen ... 1868.

E 1868 n

Information

Kortnr:
5831
Låda:
7 Visor Tre mycket-Visor Tvenne andliga
Text:

Visor.
Trenne mycket vackra visor, Den första: Den
vandrande ynglingen ... 1868.

E 1868 n

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort