Skillingtryckens systematiska indelning

Signum Beskrivning
F1700 Världsliga visor [De flesta placerade i F1700-samlingen, 1 Iab]
F1700 Andliga visor [De flesta placerade i F1700-samlingen, 1 Iaa]
A Blandade världsliga visor. Utan år. 2 visor
B Blandade världsliga visor. Utan år. 3 visor
C Blandade världsliga visor. Utan år. 4 visor
D Blandade världsliga visor. Utan år. 5 och flera visor
E Blandade världsliga visor. 2 eller flera visor
F Blandade världsliga visor. Författare
G Blandade världsliga visor. Enstaka [utan författare]
H Blinda [Se även Vitt. Sv. Tiggarverser OKAT]
I Brännvin, tobak, kaffe, té [Se även Vitt. Sv. Nykt. OKAT]
K Drängar och pigor
L Frieri och giftas
M Julen [se även Zzb-Zzd]
N Kärleksvisor
Oa Missdådare. På prosa. Okända och romantiserade. Ordnade kronologiskt
Ob Missdådare. På vers. Okända och romantiserade. Ordnade kronologiskt
O Missdådare. På vers och prosa. Kända. Ordnade efter namn
P Nid- och skandalvisor [Se även Vitt. Sv. Polem. OKAT]
Qa Olyckor. Blandade
Qb Olyckor. Eld
Qc Olyckor. Vatten
R Sjömansvisor
S Under
T

Historiska [Se även Vitt. Sv. Vers. Hist. OKAT och Vitt. Sv. Vers. Kungl. OKAT] A

 • 1. Före 1400
 • 2. 1400-Gustav I
 • 3-5. Regenter
 • 6. Göta kämpavisa
 • 7-16. Regenter
 • 17. Folksånger (kungssånger och fosterländska sånger)
 • 18. Riksdagsvisor
 • 19. Historia Utländskt
U

Diverse

 • 1. Norrlands stora fågelhandel
 • 2. Farsoter
 • 3. Kometer
 • 4. Stundentmöte
 • 5. Penningnöden
 • 6. Arbetare och arbetsförhållanden
 • 7. Sekterism
 • 8. Första maj
 • 9. Utställningar [se även U 24]
 • 10. Inrättningar
 • 11. Naturkatastrofer
 • 12. Nödtid
 • 13-18. Seder och bruk
 • 19. Moden
 • 20. Marknader och basarer
 • [21. Särskilda orter, flyttats till Vitt. Sv. Orter OKAT]
 • 22. Emigration
 • 23. Kommunikationsmedel
 • 24. Industriustställningen i Göteborg 1891
 • 25. Maskerader
 • 26. Hasardspel
 • 27. Lotteri
 • 28. Skvallerkrönika; årskrönika [Nyårshälsningar, se även Vitt. Sv. Nyårsönskningar OKAT]
 • 29. Yrken
 • 30-31. Typer
V Sinclairs-visan
X Örlogsfregatten Fröyas resa
[Y Beväringsvisor, flyttats till Vitt. Sv. Beväring OKAT. Se även Vitt. Sv. Milit. och Skytte. OKAT]
Za Andliga visor. Utan år. 1 visa
Zb Andliga visor. Utan år. 2 visor
Zc Andliga visor. Utan år. 3 visor
Zd Andliga visor. Utan år. Fler än 3 visor
Z [årtal] Andliga visor. Enstaka. Ordnade kronologiskt
Zz [årtal] Andliga visor. Flera. Ordnade kronologiskt
Zza Andliga visor. Yttersta domen
Zzb Andliga visor. Julen. 1 visa
Zzc Andliga visor. Julen. 2 visor
Zzd Andliga visor. Julen. Fler än 2 visor
Zze Andliga visor. Påsk och pingst
Zzf Andliga visor. Jesu Kristi död
Zzg Andliga visor. Långfredagen