Kort #34537 Yamer

Yamer Yamer (svensk läkare)
Se: Libro di secreti speciali ... sid. 212.
X. 111.

Information

Kortnr:
34537
Låda:
52 X-Ö
Text:

Yamer (svensk läkare)
Se: Libro di secreti speciali ... sid. 212.
X. 111.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort