Kort #34575 Zaar, Johan Gottfried (1754-1818)

Zaar, Johan Gottfried (1754-1818) [Zaar, Johan Gottfried (1754-1818)]
skådespelare, musiker
Schöldström, Birger Fredrik .
Johan Gottfried Zaar. Biografiska data. [Avskrift.
i: R 53:s.254

Information

Kortnr:
34575
Låda:
52 X-Ö
Text:

[Zaar, Johan Gottfried (1754-1818)]
skådespelare, musiker
Schöldström, Birger Fredrik .
Johan Gottfried Zaar. Biografiska data. [Avskrift.
i: R 53:s.254

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort