Kort #34872 Ädelfors

Ädelfors Ädelfors

Se: Swab, A., Kårt berättelse om Ädelfors 
   gullgrufwas upkomst och drift
    i: Gahm Persson, S.L., Saml. om Småland och
   Öland. 3. N:o 38               
    i: M 102:3

Information

Kortnr:
34872
Låda:
52 X-Ö
Text:

Ädelfors

Se: Swab, A., Kårt berättelse om Ädelfors
gullgrufwas upkomst och drift
i: Gahm Persson, S.L., Saml. om Småland och
Öland. 3. N:o 38
i: M 102:3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort