Kort #34872 Ädelfors

Ädelfors Ädelfors
Se: Swab, A., Kårt berättelse om Ädelfors gull-
grufwas upkomst och drift.
i: Gahm Persson, S.L., Saml. om Småland och
Öland. 3. N:o 38. i: M. 102.3.

Information

Kortnr:
34872
Låda:
52 X-Ö
Text:

Ädelfors
Se: Swab, A., Kårt berättelse om Ädelfors gull-
grufwas upkomst och drift.
i: Gahm Persson, S.L., Saml. om Småland och
Öland. 3. N:o 38. i: M. 102.3.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort