Kort #12011 Halldén, Björn Gustaf

Halldén, Björn Gustaf q

N

N

 

 en

4000117 Oc.

fru. 1,0 2..

.f .
mmmf.,

få;åbhåéwlz7oglee

Npm-  föll-1.57

4,  011146 om

.f

"if-fria i

Herbert,V., Trollkarlen vid Nilen...

Potpourrl för piano.

Watt-Water.

NVOMGLI EVO: Afa-:Ligue MW

ar . 1

, H I
.Läs Öl! fl.

MÅ Mae-Kafé:
 17 09.

.. agilamoåwbeflwåfmt  Que-4.

:åååxwal Qéueaåäz

ek..

. Wii-f.

-e

44åmläf7v,
ZA

l

1681:57z Qä.ns.

SquÄ
G
:IJ-t .TJ
:ski-Vle e
  I r f.,.å.vffp;1.-;lg .1

Information

Kortnr:
12011
Låda:
33 H-HAL
Text:

q

N

N

en

4000117 Oc.

fru. 1,0 2..

.f .
mmmf.,

få;åbhåéwlz7oglee

Npm- föll-1.57

4, 011146 om

.f

"if-fria i

Herbert,V., Trollkarlen vid Nilen...

Potpourrl för piano.

Watt-Water.

NVOMGLI EVO: Afa-:Ligue MW

ar . 1

, H I
.Läs Öl! fl.

MÅ Mae-Kafé:
17 09.

.. agilamoåwbeflwåfmt Que-4.

:åååxwal Qéueaåäz

ek..

. Wii-f.

-e

44åmläf7v,
ZA

l

1681:57z Qä.ns.

SquÄ
G
:IJ-t .TJ
:ski-Vle e
I r f.,.å.vffp;1.-;lg .1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort