Kort #12143 Boldeman, Laci

Boldeman, Laci HH a l 1 q v i S t, B G (textförf.)

Se: Boldemann, Laoi

Information

Kortnr:
12143
Låda:
33 H-HAL
Text:

HH a l 1 q v i S t, B G (textförf.)

Se: Boldemann, Laoi

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort