Kort #12185 Hallström, Ivar Christian

Hallström, Ivar Christian O

H a 1 1 s t r ö m, Ivar

Hymn till fosterlendet ur operan "Vikingarne" [av]

Ivar Hallström.

[Stb1m,Car1 Gehrman 1 (C.G.85U.);tr.u.o.& i. 8

Information

Kortnr:
12185
Låda:
33 H-HAL
Text:

O

H a 1 1 s t r ö m, Ivar

Hymn till fosterlendet ur operan "Vikingarne" [av]

Ivar Hallström.

[Stb1m,Car1 Gehrman 1 (C.G.85U.);tr.u.o.& i. 8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort