Kort #12059 Hallén, Johannes Andréas

Hallén, Johannes Andréas WMÅM WJÅM.  714,20.,

:åw där. QMF mwahww

4 c ,W.ÅL IM 

även W A9.

p4077jfm.aääwf-zzd 

g l. M (mm  mf-ÅJJ 722m" J 7

l

2- fiT-mattqu WWW ...-JVM
5. Mau-(amma 
1112447 : 1,59 47411 om;

A7 ål! Mr IA? W),

40  I Gm i
.fr o f få I  I J"

Information

Kortnr:
12059
Låda:
33 H-HAL
Text:

WMÅM WJÅM. 714,20.,

:åw där. QMF mwahww

4 c ,W.ÅL IM

även W A9.

p4077jfm.aääwf-zzd

g l. M (mm mf-ÅJJ 722m" J 7

l

2- fiT-mattqu WWW ...-JVM
5. Mau-(amma
1112447 : 1,59 47411 om;

A7 ål! Mr IA? W),

40 I Gm i
.fr o f få I I J"

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort