Kort #18176

 20. STATI-STO

START

Information

Kortnr:
18176
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

20. STATI-STO

START

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort