Kort #1263 Almkvist, Greta. Fröken

Almkvist, Greta. Fröken Almkvist, Greta
Fröken, mördad av ryssen Wolkoff 1915
LS.

Information

Kortnr:
1263
Låda:
2 AI-ANC
Text:

Almkvist, Greta
Fröken, mördad av ryssen Wolkoff 1915
LS.

Signum:
LS
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB