Kort #1636 Anckarström, Jakob Johan. 1762-1792

Anckarström, Jakob Johan. 1762-1792 Anckarström, Jakob Johan
Kungamördare, f. 1762, d. 1792.
P. PH. LS. Sn.
A:s avrättning (HP GIII A.62-64)
A:s silhuett finnes i: Umständliche Beschreibung der
erschrecklichen Mordthat ... Hannover 1792. Hist. Sv.
                                        Gust. III
                                           (Br.)
[Frontespis.]

Information

Kortnr:
1636
Låda:
2 AI-ANC
Text:

Anckarström, Jakob Johan
Kungamördare, f. 1762, d. 1792.
P. PH. LS. Sn.
A:s avrättning (HP GIII A.62-64)
A:s silhuett finnes i: Umständliche Beschreibung der
erschrecklichen Mordthat ... Hannover 1792. Hist. Sv.
Gust. III
(Br.)
[Frontespis.]

Signum:
P. PH. LS. Sn.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB