Kort #18051

 - U. 127,0.128:1-12,U.129:1-4,U.130-31.
Kungl. b i Dlioteket
Inventarii-Catalog [öfver Kongl. Biblioteket ].
Börjad år 1799 af J. Björkegren, fortsatt av
Lars Waldius och C. Odman. 19 vol. fol.

Information

Kortnr:
18051
Låda:
25 Ku-Kö
Text:

- U. 127,0.128:1-12,U.129:1-4,U.130-31.
Kungl. b i Dlioteket
Inventarii-Catalog [öfver Kongl. Biblioteket ].
Börjad år 1799 af J. Björkegren, fortsatt av
Lars Waldius och C. Odman. 19 vol. fol.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort